โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา
ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยมีทางเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้าร่วมในการซ้อมแผนปฎิบัติการครั้งนี้ด้วย การซ้อมปฎิบัติการครั้งนี้บรรลุวัตถุไปด้วยดี ทางโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

GALLERY

Language »