รพ.แคนเซอร์อลิอันซ์
รุก "กัญชาทางการแพทย์" เสริมรักษามะเร็ง

นับตั้งแต่มีการค้นพบสารออกฤทธิ์หลักในกัญชา หรือ สาร THC ในกัญชา มีฤทธิ์ช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นประโยชน์มากในคนไข้โรคมะเร็ง และยังช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยอยากอาหารได้มากขึ้น
นอนหลับได้สนิทขึ้น จึงเกิดการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน สร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยโรคร้ายมะเร็ง ทั้งในกลุ่มที่มีความหวังที่จะหายขาดและบรรเทาอาการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางการรักษาโรคมะเร็ง ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการใช้กัญชาร่วมรักษา จึงจัดให้มีแผนกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไทย โดยเน้นความเป็นมาตรฐานของการบริการที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรที่ผ่านการรับรองและอบรมเรื่องการใช้กัญชาของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีการปรึกษาระหว่างแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา ภายใต้หลักการรักษาในเบื้องต้นที่จะยึดการหลัก ไม่ว่าการผ่าตัด การฉายรังสี หรือการให้ยาเคมีบำบัด จะไม่ถูกหลีกเลี่ยงหรือลดทอนความเป็นมาตรฐานลงไป

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา กล่าวว่า "น้ำมันกัญชาที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ใช้ เป็นน้ำมันกัญชามาตรฐานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งผ่านการตรวจสอบทั้งปริมาณสารออกฤทธิ์ ปริมาณโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของการใช้กัญชาในการรักษาร่วม"

"สำหรับการรับบริการกัญชาทางการแพทย์ ดำเนินการรักษาด้วยระบบบริการที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบประวัติโรคพิจารณาความเสี่ยง ตรวจร่างกายและติดตามผลข้างเคียงของกัญชา และมีการสังเกตอาการไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อการปรับปริมาณยาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคล โดยยึดหลักการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง เพื่อให้เกิดการรักษาแบบผสมผสานกันอย่างถูกต้องตามมาตฐานการรักษาโรคมะเร็ง หลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาในผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย "

Language »