ขั้นตอน ฉายรังสี มะเร็งเต้านม ต้องทำอะไรบ้าง ?
การฉายรังสี หรือการฉายแสง เป็นการรักษามะเร็งเต้านมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกรายที่ผ่าตัดแบบเก็บเต้านม

 1. การจำลองการฉายรังสี (Simulation)
  - สามารถอาบน้ำ ดื่มน้ำ รับประทานอาหารมาได้ปกติ
  - ยกเว้นผู้ที่ต้องฉีดสารทึบแสง ต้องงดน้ำอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  - ต้องยกแขนเหนือศีรษะ ดังนั้นควรฝึกการยกแขนหลังการผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้แขนติด
  - อาจมีการทำเครื่องหมายบอกตำแหน่งด้วยปากกาเป็นเครื่องหมายเล็กๆ
  - ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่พบแพทย์จนจบการจำลองการฉายรังสี
  2. วางแผนการฉายรังสี โดยแพทย์และนักฟิสิกส์
  - สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง CAH ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง 1-3 วัน
  - จะคำนวณปริมาณรังสีให้มุ่งตรงไปยังก้อนมะเร็ง โดยที่เนื้อเยื่อรอบข้างได้รับรังสีน้อยที่สุด
  - จำนวนวันและปริมาณรังสีสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะก้อน ระยะของมะเร็งและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง
  3. วันนัดฉายรังสี
  - เมื่อถึงวันนัด ผู้ป่วยต้องมาตามวันนัด ซึ่งได้คำนวณไว้ให้เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
  - แต่งกายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ไม่ควรวสมเครื่องประดับ
  - เปลี่ยนเสื้อคลุม และนอนบนเตียงฉายแสง ในท่าเดียวกับวันที่จำลองการฉายรังสี โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดท่าให้
  - เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยหายใจได้ตามปกติ แต่ห้ามขยับตัว หากมีเหตุจำเป็นใดที่ทำให้ต้องขยับตัวสามารถส่งเสียงเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เพื่อหยุดเครื่องกรณีจำเป็น
  - ขณะเริ่มการฉายรังสี เจ้าหน้าที่จะออกจากบริเวณห้องฉาย แต่จะมองเห็นและได้ยินเสียงผู้ป่วยตลอดเวลาของการฉายรังสี ไม่ต้องกังวลว่าอยู่ในห้องฉายรังสีเพียงคนเดียว ท่านจะมีความปลอดภัยภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เช่นเดิม
  - ขณะเครื่องฉายรังสีกำลังทำงาน ท่าไม่สามารถมองเห็นรังสีได้ ไม่มีแสงออกมาจากเครื่อง ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดใด ไม่ร้อน ไม่แสบ
  - เวลาที่ใช้ในการฉายแสง ไม่เท่ากันในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งนี้โดยทั่วไปรวมเวลาจัดท่า จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในแต่ละวัน
  - หากไม่สามารถมาฉายแสงได้ตามวันที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์เพื่อประเมินการรักษาหรือพิจารณาว่าสามารถเลื่อนวันฉายรังสีได้หรือไม่ เพราะการฉายรังสี เป็นการคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับภายในช่วงระยะเวลหนึ่ง ที่จะสามารถทำลายก้อนมะเร็งได้ ดังนั้น การเลื่อนฉายรังสี ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
Language »