ขั้นตอนการเข้ารับบริการยาเคมีบำบัด

 1. เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าต้องรับการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด และได้รับหนังสือส่งตัวจาก
  โรงพยาบาลต้นสังกัดมาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยต้องนำหนังสือส่งตัว ผลชิ้นเนื้อ ผลเอกซเรย์
  ผลเลือด รายงานการผ่าตัด และผลการรักษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้โรงพยาบาลตรวจสอบ
  นัดวันพบแพทย์
 2. วันนัดพบแพทย์ ต้องมีผลเลือดก่อนให้ยาทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกาย ซักประวัติ
  วางแผนการรักษา/การรักษา คำแนะนำการฏิบัติตัวขณะที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 3. ประเมินสภาพร่างกายก่อนให้ยาเคมีบำบัด และรับยาเคมีบำบัดตามแผนการรักษา
 4. เมื่อได้รับยาเคมีบำบัด จะได้รับบัตรประจำตัว ซึ่งเป็นประวัติการได้รับยา ต้องนำติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

GALLERY

Language »