ข่าวสารและกิจกรรม

งาน Health careHealthcare : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ 2020

วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563 ทางโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Health care 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อ่านต่อเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ และบุคลากรจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อ่านต่อเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเอกชนเข้าเยี่ยมชนโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อ่านต่อเพิ่มเติม

โรงพยาบาลชลบุรีเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

มื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่บริการสุขภาพเขต 6 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อ่านต่อเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีโอกาสให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่บริการสุขภาพเขต 6 พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือการรักษา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อ่านต่อเพิ่มเติม

โรงพยาบาล CAH ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการ

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาล CAH ได้รับการตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน รังสีรักษา จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทีมงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ อ่านต่อเพิ่มเติม

ผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอ้นซ์ ศรีราชา ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ผู้บริหารโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอ้นซ์ ศรีราชา (Cancer Alliance Hospital) ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมบรรยายวิชาการ พาเยี่ยมชมสถานที่ และชมเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัย ที่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยระบบ 4 มิติ และระบบ IMRT , VMAT , SBRT เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 อ่านต่อเพิ่มเติม

Facebook Comments