การใช้สิทธิรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เข้าใจดีว่าปัจจัยเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคของการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
จึงมีแนวทางที่เปิดกว้างสำหรับการใช้สิทธิ์การรักษา ในขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่าการประสานงานเพื่อขยายการเปิดรับผู้ป่วยในกลุ่มสิทธิ์ต่างๆ มีข้อแนะนำสำหรับการใช้สิทธิ์ ดังนี้

  1. สิทธิ์ประกันสังคม สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้ ตามการส่งตัวของโรงพยาบาลต้นสังกัด
  2. สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้ ตามการส่งตัวของโรงพยาบาลต้นสังกัด
  3. สำหรับสิทธิ์ข้าราชการ สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้แล้ว
  4. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการและเบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โปรดติดต่อตัวแทนประกันของท่าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง
  5. ท่านสามารถติดต่อสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล และการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ตามช่องทางการติดต่อโรงพยาบาลต่างๆ
Language »